Categories Menu
 

Com funciona la logopèdia amb infants i adolescents a L’H psicoanàlisi a L’Hospitalet de Llobregat ?

La logopeda realitza una primera visita informativa a la família perquè la família expliqui quines son les necessitats del seu fill/a. i quin seria el treball proposat per la logopeda . Aquesta primera visita es gratuïta . A partir d´aquesta i si la família així ho vol , es fa una valoració per realitzar un diagnòstic i orientació terapèutica a la família .

La logopeda realitza a la consulta una exploració de la boca, de la llengua,de les dents i de la respiració. Valora les funcions alterades (deglució, respiració, masticació ) i dissenya un pla de treball terapèutic d´intervenció així com la freqüència de sessions per a cada cas. Durant aquest temps l’infant o adolescent i la família seguirà les pautes i indicacions que la logopeda ha dissenyat .

A partir del pla terapèutic es realitzen diferents activitats lúdiques i pedagògiques. L’infant va instaurant les noves funcions i restablint les funcions alterades. Utilitzem material molt divers: globus, pilotetes,capses, espanta-sogres, aliments de diferents textures , etc.

Així mateix la logopeda portarà a terme un treball multidisciplinari amb els diferents professionals que intervinguin en cada cas (ORL, Ortodoncista, Escola, Pares…..) si el pacient ho requereix.

Compártelo
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302