Categories Menu
 

Què diferencia un psicòleg, un psicoanalista o un psiquiatre?

Un psicòleg és, com a mínim, un llicenciat o graduat en Psicologia per alguna Universitat i l’objecte d’estudi de la psicologia és la conducta humana. El comportament o conducta és el que podem observar o escoltar de les persones que ens envolten. L’objectiu de tot tractament psicològic és modificar alguns aspectes de la conducta o de les creences de la persona que consulta perquè pugui viure de manera més sana i menys angoixada.

Un psiquiatre és, com a mínim, un llicenciat o graduat en Medicina i especialista en Psiquiatria. L’objecte d’estudi de la Psiquiatria és la malaltia mental.

És per tant el psiquiatre el professional que pot receptar psicofàrmacs (ansiolítics, antidepressius o antipsicòtics, entre d’altres) i no el llicenciat en Psicologia. En determinats casos es requereix un tractament psicològic combinat de psicoteràpia portada per un psicòleg i medicació, portada pel psiquiatre.

Un psicoanalista és una persona amb una formació universitària de base (en general de Psicologia, de Medicina, de Filosofia, de Pedagogia, de Treball Social o unes altres) que ha de complir amb tres criteris. Primer és tenir una formació teòrico-pràctica sòlida (en general amb assistència a Cursos i Seminaris), i de tants o més anys de durada que una formació universitària, de fet la formació de la majoria de psicoanalistes és permanent (durant tota la vida). El segon criteri és que ell mateix estigui en tractament psicoanalític. El tercer criteri és que estigui sotmès a supervisió clínica, això vol dir que hi hagi un altre psicoanalista o un grup de psicoanalistes amb més experiència als quals pugui portar les intervencions que realitza sobre els seus pacients i aquests li puguin orientar. Aquest últim criteri, juntament amb la psicoanàlisi individual intenten garantir que el psicoanalista “no es porta a casa els problemes dels seus pacients” i que actua a més seguint uns determinats criteris ètics professionals.

Compártelo
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302