Categories Menu
 

És la logopèdia a L’Hospitalet de Llobregat un tractament llarg i costós?

Iniciar un tractament de logopèdia o teràpia miofuncional requereix d´una certa inversió de temps i de diners.

La Teràpia Miofuncional consta de varies etapes i en funció de les disfuncions que calguin treballar serà més o menys llarga. Alhora requereix de la participació i dedicació per part de l’infant i de la família amb la finalitat de generalitzar les noves funcions apreses.

El professional (logopeda) en funció de cada cas estableix un temps i freqüència de treball que serà molt o poc intensiu en funció les necessitats del pacient. Els Honoraris es pacten amb cada família (logopeda col·legiat ) en funció de la freqüència de les sessions i seguiments que requereix cada cas. En tots els casos es fa un seguiment amb els pares per valorar l’evolució de l’infant .

Les sessions tenen una duració entre 30 i 45 minuts.

Per qualsevol consulta.

Mercè Doñate I Terns Pedagoga-Logopeda col 1485 .

Compártelo
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302