Categories Menu
 

En què consisteix el tractament logopèdic en els casos de disfàgia?

 

La intervenció logopèdica consisteix en:

  • Maniobres posturals.
  • Maniobres deglutòries.
  • Tècniques facilitadores.
  • Modificació de consistències.
  • Modificació de dietes.
Compártelo
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302