Categories Menu
 

Qui pot treballar la disfàgia?

 

La intervenció ha de ser multidisciplinària. És molt important una bona coordinació entre el metge de família,  el dietista i el logopeda.

El logopeda és un professional amb una àmplia formació universitària que treballa, diagnostica i orienta en les dificultats relacionades amb el llenguatge, la parla i la comunicació.

El logopeda realitzarà a la consulta una exploració de la boca, la llengua, les dents i de la respiració. Valorarà les funcions alterades (deglució, respiració, masticació) i dissenyarà un pla de treball terapèutic d’intervenció així com la freqüència per a cada cas. El pacient anirà instaurant  noves funcions i restablirà les funcions alterades. Així mateix el logopeda durà a terme un treball multidisciplinari amb els diferents professionals que intervinguin en cada cas.

Compártelo
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302