Categories Menu
 

Teràpia de parella


Motiu de consulta

Els principals motius de consulta per iniciar una psicoteràpia de parella poden ser molt diversos, però en general giren al voltant de les fantasies o temors d’una possible ruptura o separació i que això hagi generat una crisi. Les crisis de parella poden estar motivades per problemes de comunicació, per infidelitats, per caiguda en el desig sexual o per certa incompatibilitat de caràcters que generen freqüents discussions que porten a un malestar creixent.

En general sempre és un dels membres de la parella el que pren la decisió de consultar. És pràcticament impossible que els dos membres estiguin igualment convençuts d’iniciar una teràpia de parella. És per aquest motiu que es realitzen algunes entrevistes diagnòstiques per valorar l’estat de la parella i indicar quina és la millor manera de poder-los ajudar.

Una teràpia de parella pot servir per promoure canvis que facilitin el creixement dels membres de la díada, però també pot servir per acompanyar els components a una separació pacífica i que generi menor sofriment en cadascuna de les parts i en els fills, en cas de tenir-ne.

El principal objectiu d’una teràpia de parella és generar canvis en la dinàmica interpersonal dels membres que ajudi a disminuir el sofriment que genera l’actual situació.

Es proposa un espai que faciliti la interacció entre els cònjuges  perquè tots dos puguin investigar i comprendre l’origen dels seus conflictes. Amb això es pretén descobrir aspectes de la parella que fins al moment havien estat ignorats o encoberts, però que generaven malestar.

Els objectius de la psicoteràpia psicoanalítica de parella són:

  • Generar canvis terapèutics en la relació.
    • Millorar el coneixement d’un mateix per part de cada membre de la díada per entendre com actuar en la seva relació.
    • Sostenir expectatives realistes en relació a cadascun i el vincle que els uneix.
    • Detectar aspectes personals que es repeteixen i s’han repetit en aparellaments anteriors per evitar que es perpetuïn.
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302