Categories Menu
 

Reeducació psicopedagògica


La reeducació psicopedagògica s’entén com un tractament, de base psicoanalítica, que té com a objectiu millorar la relació que té el nen/a o adolescent amb els seus processos d’aprenentatge.

Basant-nos sempre en la relació que s’estableix entre el terapeuta i el nen/ o jove, i a partir del treball amb diversos materials, s’aconsegueix una millor integració de les funcions bàsiques per a l’aprenentatge (concentració, atenció, memòria…).

En alguns casos és recomanable un tractament combinat de reeducacions i psicoterapia per poder incidir en tots els àmbits del pacient.

La reeducació psicopedagògica pot ser indicada tant a nens/as en Educació Infantil o Primària com a adolescents quan mostren problemes en l’adquisició de coneixements o dificultats en l’aprenentatge i que no han estat solucionats amb reforços escolars.

Pot ser indicada també quan el nen/a o jove pateix alguna problemàtica que li està afectant directament en el seu rendiment escolar.

Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302