Categories Menu
 

Reforç escolar

A través del reforç escolar, el nen pot anar organitzant, comprenent i consolidant els continguts pertanyents al seu nivell escolar, el que li permetrà realitzar un bon aprenentatge.

A l’aula, el nen normalment es troba amb una gran quantitat d’informació, oferta sense atendre la seva manera d’aprenentatge particular, i sense gairebé temps perquè pugui comprendre i realitzar un aprenentatge adequat.

El reforç escolar que nosaltres realitzem no se centra únicament en els continguts a treballar, sinó que la nostra mirada va més enllà d’ells i es dirigeix també al nen
en particular. Aquesta mirada global ens permetrà conèixer de sant de què us manera es relaciona el nen amb l’aprenentatge, detectar i treballar els possibles obstacles que es trobin i
potenciar les seves parts facilitadores.

Tot això es veurà després reflectit en els resultats i en la motivació del nen cap al terreny acadèmic.

Oferim un servei de reforç escolar individualitzat en el propi centre oa domicili per a alumnes d’Educació Primària i Secundària en les principals àrees:

 • Matemàtiques.
 • Llengua catalana i castellana.
 • Llengua anglesa.
 • Ciències naturals i socials.

Des del reforç escolar i l’atenció psicopedagògica individualitzada que oferim als domicilis i a la nostra consulta a L’Hospitalet de Llobregat es treballen els següents aspectos:

 • Comprensió lectora.
 • Coordinacions amb el centre educatiu.
 • Expressió escrita.
 • Preparació d’exàmens.
 • Raonament lògic-matemàtic.
 • Reforç de matèries concretes.
 • Seguiment i organització de l’agenda escolar i horaris.
 • Tècniques d’estudi.
Directorio de Centros de psicología
Directori de Centres de psicologia

E08598302